• Audio produkcija (snimanje i aranžiranje vokala, osmišljavanje, snimanje i aranžiranje jinglova, emisija; izrada muzičkih pozadina)
  • Video produkcija (snimanje i montaža muzičkih spotova; izrada tv reklama, animacija, promotivnih videa; snimanje i montaža događaja)
  • Grafički dizajn (osmišljavanje i izrada logotipa i vizualnog identiteta; dizajn plakata, vizit kartica, kataloga, brošura; dizajn web banera)
  • Web dizajn & development (kreiranje, dizajniranje i održavanje web stranica)
  • Digital marketing & social media (kreiranje, dizajniranje i vođenje stranica na društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram, Twitter, Youtube i slično)
  • PR usluge